Eksempel Kjøkken

Kjøkken:
• Rydd vekk kjøkkenmaskiner og annet som står på kjøkkenbenken.
• Sørg for at vask og oppvask kum er tomme og rene.
• Fjern alt som henger på kjøleskapdøren (magneter, post-it lapper o.l).
• Poser og andre løse gjenstander under kjøkkenbenker må fjernes.
• En kurv med frisk frukt, blomster eller urter tar seg pent ut på kjøkkenbenken.

forrige side
neste side